Różne aspekty pracy inżyniera

Kim jest inżynier budownictwa?

Żeby zostać inżynierem, konieczne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. Jeżeli inżynier zdecyduje się na kontynuację nauki, to może uzyskać tytuł magistra inżyniera. Zupełnie odrębną sprawą są uprawnienia zawodowe. Po zakończonych studiach konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, w formie zatrudnienia w biurze projektowym lub na placu budowy, a także zdanie egzaminu. Uprawnienia dzielą się na wykonawcze, związane z kierowaniem robotami i projektowe. Warto zauważyć, że chodzi o uprawnienia do projektowania konstrukcji, a nie architektury obiektów. Organizacją egzaminów oraz wydawaniem uprawnień zajmuje się Izba Inżynierów Budownictwa.

Czym zajmuje się inżynier budownictwa?

Inżynier może pracować w wielu aspektach branży. Dwie podstawowe to projektowanie konstrukcji i kierowanie robotami. Inżynier po zdobyciu odpowiednich uprawnień może być kierownikiem budowy, który odpowiada za jakość i tempo wykonywanych prac, ale także za porządek i bezpieczeństwo na placu budowy. Inną funkcją jest inspektor nadzoru inwestorskiego, który odpowiada za jakość powstającego budynku, ale jego obecność nie zawsze jest wymagana. Do inżyniera można się zgłosić, jeżeli potrzebny jest kosztorys budowlany http://qsinzynieria.pl/. W polskim prawie nie są wymagane uprawnienia dla kosztorysanta, jednak doświadczony inżynier dobrze sprawdzi się w tej roli. Wielu inżynierów pracuje w zakładach zajmujących się technologią i wyrobem materiałów budowlanych, ponieważ jest to bardzo duża gałąź przemysłu, silnie związana z budownictwem. Kolejnym potencjalnym miejscem zatrudnienia są instytucje publiczne, zajmujące się inwestycjami budowlanymi. Ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych ścieżek zawodowych inżynierów, a mimo to jest bardzo pokaźna.

Author: stellan.pl