Trzy rodzaje wiązarów

Dla architektów ważnym elementem przy planowaniu konstrukcji są wiązary, będące jednym z fragmentów tzw. więźby dachowej. W budownictwie wiązary to część zadaszenia stanowiąca jego podporę, dzięki nim równomiernie rozkładają się obciążenia zalegające na dachu, np. śnieg, ale także własny ciężar. Wiązary dachowe dzielą się na kilka rodzajów – drewniane, a wśród niego można rozróżnić wiązar krokwiowy, jętkowy, płatwiowo-kleszczowy, wieszarowy. Inne rodzaje to wiązar stalowy oraz żelbetowy.

WIĄZAR DREWNIANY
Są to drewniane krokwie oparte na przytwierdzonej poziomej desce (murłata). Najczęściej spotykamy takie rozwiązanie architektoniczne w zabytkowych domach. Przykładowo – drewniane budowle na wsi z XIX wieku, można je oglądać w różnych skansenach prezentujących wystawy etnograficzne.

WIĄZAR STALOWY
Ze względu na wytrzymałość stosowany jest przy budowie większych obiektów takich jak hale czy dworce kolejowe. Budowle z tym wiązarem mają większą powierzchnię niż te z drewnianym, co pozwala na utrzymanie większego obciążenia. Kolejnym walorem jest jego użycie w blachownicy, czyli dźwigara używanego do budowania mostów nad rzekami lub wiaduktów.

WIĄZAR ŻELBETOWY
Często stosowany w kratownicy – określonej konstrukcji. Charakteryzuje się ona połączeniem co najmniej trzech prętów, które tworzą kształt trójkąta. Można je spotkać jako element mostu albo dużych hal.

Author: stellan.pl