Pleśń śniegowa zbóż

Objawy pleśni śniegowej, powodowanej przez grzyb, występują na zbożach ozimych, głównie życie i pszenicy, bezpośrednio po stajaniu śniegu. Osłabione kiełki roślin podczas przebijania się przez glebę skręcają się i zniekształcają. Pierwszym objawem porażenia wschodów jest zbrunatnienie i zamieranie pochew liściowych. Na plantacjach występują większe lub mniejsze place z obumierającymi roślinami, pokrytymi białym lub różowym nalotem pleśni. W niektórych latach i rejonach kraju szkody mogą być bardzo duże. Szczególnie w województwach północno-wschodnich, na Podkarpaciu i Pogórzu pokrywa śnieżna, zwłaszcza w zagłębieniach terenu, zalega dłużej niż 100 dni, co osłabia oziminy, które stają się podatne na zakażenie. Silnemu rozwojowi choroby sprzyja chłodna i wilgotna pogoda, a zwłaszcza przedłużający się okres tajania śniegów. W takich warunkach choroba może opanować tak dużą powierzchnię plantacji, że zachodzi konieczność jej zaorania i ponownego obsiewu.
Zapobieganie i zwalczanie
Materiał siewny należy dokładnie oczyścić i zaprawić nasiona, stosując Baytan Universal 19,5 DS(WS) (200 g/100 kg nasion), Penncozeb 80 WP (200 g/100 kg) lub Dithane M-45 (200 g/100 kg).

Author: stellan.pl