Chowacz galasówek

Chrząszcz tego gatunku jest długości 3—3,5 mm, barwy czarnej, matowej. Beznogie larwy są białe z ciemną głową, długości około 5 mm, wygięte rogalikowato. W końcu sierpnia lub we wrześniu samice składają jaja w szyjkę korzeniową młodych roślin rzepaku ozimego. Po 2—3 tygodniach wylęgają się larwy, które żerują wewnątrz tkanki, a w miejscu żerowania tworzy się wyrośl. Żerowanie larw osłabia rośliny, szczególnie niedostatecznie nawożone lub zbyt zagęszczone. Tkanki wyrośli w czasie mrozów łatwiej przemarzają, co może spowodować zamieranie korzeni, a w związku z tym gnicie roślin.
Zapobieganie i zwalczanie
Prostym i najskuteczniejszym sposobem zwalczania chowacza galasówka jest zaprawianie nasion preparatem Oftanol T (40 g/kg nasion) lub Zaprawą nasienną GTS (50 g/kg nasion). Zaprawiać nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed siewem. Zaprawa ta chroni także rośliny przed chorobami grzybobójczymi. Jeżeli nasion nie zaprawiono, a na 1 metrze bieżącym rzędu znajdą się 2—3 chrząszcze, to należy wschody rzepaku lub rzepiku opryskać lub opylić środkami chemicznymi. Do opryskiwania zaleca się Gamakarbatox zawiesinowy (1 kg/ha).

Author: stellan.pl