Mączniak rzekomy lucerny

Ta choroba grzybowa występuje u nas corocznie i niemal na każdej plantacji, rzadko jednak w większym nasileniu. Objawy chorobowe występują w postaci żółtawych plam na górnej stronie liści lucerny, ograniczonych nerwami. Na dolnej stronie liści w miejscu plam występuje szary, obfity nalot zarodnikowania grzyba. Porażone liście zamierają i zasychają. Rośliny lucerny zakażone na początku okresu wegetacji są blade i mniejsze od zdrowych, ponieważ mają skrócone międzywęźla. Liście ich są również drobniejsze i pokryte, łącznie z łodygami, szarym nalotem. Rośliny te zamierają przed pierwszym koszeniem plantacji, a jeżeli nawet nie zginą wcześniej, to nie mają żadnej wartości paszowej. Objawy porażenia całych roślin obserwuje się przede wszystkim w latach, w których występują liczne i obfite deszcze na początku okresu wegetacji lucerny. Zapobieganie i zwalczanie. Silnie porażone plantacje lucerny należy zaorać, ponieważ nie ma innych sposobów zwalczania choroby. Przy zakładaniu i prowadzeniu nowych plantacji należy stosować prawidłową agrotechnikę. Cenne plantacje nasienne i hodowlane lucerny opryskuje się po. wystąpieniu pierwszych objawów choroby Cynkotoxem (1,8 kg/ha). Zależnie od wysokości roślin i zagęszczenia plantacji zużywa się od- 600 do 800 1 cieczy użytkowej na 1 ha.

Author: stellan.pl