Ziemniak szkodniki- stonka ziemniaczana

Chrząszcz ma około 1 cm długości, barwę żółtą, dziesięć czarnych, podłużnych pasków na pokrywach, a spód ciała pomarańczowy. Larwa jest czerwona, z głową i nogami czarnymi. Żółte jaja składane są w złożach na dolnej stronie liści ziemniaka. Uszkodzone rośliny, zwłaszcza młode, są pozbawione ulistnienia, wskutek czego plon bulw (w przypadku odmian wczesnych) zmniejsza się o 40 do 60%. Odmiany późne zwykle wydają nowe liście, jednak obniżka plonu może sięgać 20%. Zimują chrząszcze w glebie. W końcu kwietnia i w maju wychodzą na powierzchnię i rozlatują się w poszukiwaniu pokarmu. Po kilku dniach żerowania samice składają jaja na dolnej stronie liści. Po mniej więcej 6—10 dniach wylęgają się larwy. Ich rozwój trwa około 20 dni, po czym zagrzebują się w glebie na głębokości kilku centymetrów i przepoczwarczają się. Po 16—20 dniach, zwykle w lipcu, a na północy kraju w sierpniu, młode chrząszcze wychodzą na powierzchnię. Żerują one bardzo intensywnie i po kilkunastu dniach składają jaja na dolnej stronie liści, dając początek następnemu pokoleniu szkodnika. Zapobieganie i zwalczanie. Na niedużych, kilkusetmetrowych polach opłaca się zbierać ręcznie chrząszcze, jaja lub larwy i niszczyć je. Na większych plantacjach w razie masowego wystąpienia szkodnika należy stosować zabiegi chemiczne. Przypadają one na: 1) okres masowego pojawienia się chrząszczy, po przezimowaniu, na wschodach ziemniaków; 2) okres masowego pojawienia się larw I pokolenia, co zbiega się zwykle z pojawieniem się pierwszych larw stadium trzeciego (lipiec); jest to zabieg podstawowy; 3) okres masowego wystąpienia chrząszczy letniego pokolenia (od połowy lipca do połowy sierpnia). Do opryskiwania zalecane są: Gamakarbatox zawiesinowy (1 kg/ /ha), Zolone 35 EC (2 1/ha), Zolone 30 WP (2 kg/ha), Despirol (0,3 kg/ ha), Enolofos 50 (0,75 1/ha), Decis 2,5 EC (0,3 1/ha), Padan 50 SP 1,0—1,5 kg/ha), Unden 50 WP (0,6—1,0 kg/ha), Ipofos 25 (0,8—1,2 1/ /ha) lub Ipofos 50 (połowa dawki), Hostathion 40 EC — (0,9 1/ha), Metofos płynny 30 (3 1/ha), Propotox M płynny (3—4 1/ha), Ripcord 10 EC (0,25—0,3 1/ha), Evisect S (0,25 kg/ha) wskazuje także działanie grzybobójcze. Należy pamiętać, że Gamakarbatoxu nie wolno stosować na odmianę Nysa, gdyż jest ona wrażliwa na ten preparat. Wyższe dawki preparatów zaleca się na larwy starsze i chrząszcze. Despirol wolno stosować tylko raz w roku. Do opylania stosuje się Gamakarbatox pylisty (20 kg/ha) lub Ga- mametox pylisty (25—30 kg/ha). Pędów opryskanych roślin nie wolno używać na paszę.

Author: stellan.pl