Wciornastek lnowiec

Owad dorosły ma 2 mm długości, barwę brunatną do czarnej, wąskie skrzydła otoczone długą strzępiną. Larwy różnią się od owadów dorosłych brakiem skrzydeł i białożółtą barwą. Szkody wyrządzają zarówno owady dorosłe, jak i larwy, nakłuwając rośliny i wysysając z nich soki. :Zaatakowane rośliny źle rosną, końce ich pędów zginają się i skręcają, pączki kwiatowe opadają lub kwitnienie jest słabe. Przy dużej liczebności szkodnika więdnie naj-pierw wierzchołek, a następnie cała roślina. Zimują owady dorosłe w glebie na głębokości 20 cm, na polu, na którym rósł len. Samice składają jaja do tkanki wierzchołka rośliny, u nasady liści i pączków kwiatowych lnu. Rozwój larw trwa około 3 tygodni. Całkowity
i 21 rozwój owada do pełnej dojrzałości trwa 6 tygodni. Mogą rozwinąć się dwa pokolenia rocznie. Wciornastek jest groźnym szkodnikiem przede wszystkim w zachodnich rejonach kraju. Plon włókna może zmniejszyć się o 40%, plon nasion o 30%.
Zapobieganie i zwalczanie
Nowych plantacji nie należy zakładać w pobliżu pól ubiegłorocznych, skąd mógłby nalecieć wciornastek. Po zauważeniu pierwszych szkodników lub uszkodzeń na lnie opryskuje się plantacje jednym z następujących preparatów: Anthio (2 1/ha), Bi 58 EC (0,6 1/ha), Nuvacron 40 (0,6 1/ha), Nexion EC 40 (0,3 1/ha), Owadofos płynny 50 (0,9 1/ha), Metation E 50 (0,9 1/ha), Protopox M płynny (3—4 1/ha) lub Sadofos płynny 30 (2,4 1/ha) albo opyla Owadofosem pylistym 5 (20 kg/ha), pamiętając, że nie wolno opylać roślin wil-gotnych. W razie potrzeby zabieg powtarza się po 10—14 dniach.

Author: stellan.pl