Tytoń do papierosów trudny w uprawie bo?

Jest to jedna z najgroźniejszych chorób grzybowych tytoniu. Poraża tytoń we wszystkich fazach rozwoju: rozsadę w inspekcie oraz rośliny na plantacji. Na liściach młodych roślin pojawiają się początkowo dość liczne, żółte, rozmyte plamy, które obejmują szybko całą blaszkę liściową, W warunkach wysokiej wilgotności na dolnej stronie porażonych liści pojawia się niebieskoszary, delikatny nalot. Choroba szybko opanowuje wszystkie rośliny w oknie inspektowym. Więdną one, ich liście przylegają do powierzchni ziemi i gniją. Na starszych roślinach porażeniu ulegają najpierw liście dolne i stopniowo coraz młodsze. Początkowo na liściach widoczne są liczne, nieregularne, najpierw żółtozielone plamy, później brunatniejące wskutek zamierania tkanki. Plamy zlewają się często i obejmują całą blaszkę liściową. Na dolnej stronie liści tworzy się niebieskoszary nalot, który w miarę rozwoju choroby staje się wojłokowaty i prawie zupełnie szary. Mączniak rzekomy poraża najsilniej najmłodsze liście pędów bocznych. Przy dużym nasileniu choroby liście ulegają całkowitej nekrozie, stają się per- gaminowate, kruche i nie przedstawiają żadnej wartości jako surowiec. Porażeniu mogą ulec również torebki nasienne tytoniu. Zapobieganie i zwalczanie. Należy wysiewać nasiona pochodzące ze zdrowej plantacji i odkażone. Ziemię inspektową do produkcji rozsady tytoniu należy bezwzględnie odkażać (patrz zwalczanie czarnej zgnilizny korzeni tytoniu). Do opryskiwania roślin w inspektach i na plantacjach zalecane są: Cynkotox (400 g/100 1 wody) lub Dithane M-45 (200 g/100 1 wody). Rozsadę w inspektach należy opryskiwać co 4 dni od pełni wschodów, a rośliny na plantacji — co 7—10 dni, począwszy od zaobserwowania pierwszych objawów porażenia.

Author: stellan.pl