Rdza koronowa owsa

Rdza koronowa owsa występuje u nas powszechnie i w latach epidemii może znacznie obniżać plony ziarna i słomy. Często obserwuje się silne porażenie owsa uprawianego w mieszankach poplonowych. Pierwsze objawy chorobowe widoczne są już niekiedy pod koniec maja, najczęściej jednak w czerwcu. Na liściach i pochwach liściowych owsa pojawiają się żółtopomarańczowe skupienia zarodników letnich. Pod koniec czerwca może ich być tak dużo, że cały łan przybiera zabarwienie pomarańczowe. W okresie dojrzewania owsa na górnej i dolnej stronie liści, najczęściej wokół żółtopomarańczowych skupień zarodników letnich, tworzą się czarne, błyszczące skupienia zarodników zimowych. Silnie porażone liście przedwcześnie zamierają, co obniża plon.
Drugim żywicielem rdzy koronowej owsa w naszych warunkach są najczęściej szakłak pospolity i kruszyna pospolita, występujące dość często w lasach i zadrzewieniach śródpolnych.
Zapobieganie i zwalczanie rdzy zbóż
Obecnie najczęściej stosuje się metody zapobiegawcze, to jest hodowlane i agrotechniczne, jak np. wprowadzanie do uprawy odmian zbóż mniej podatnych na porażenie, niszczenie drugich żywicieli rdzy (berberysu zwyczajnego, szakłaku pospolitego i kruszyny) w bezpośrednim sąsiedztwie zasiewów zbóż, stosowanie prawidłowego nawożenia (nadmiar nawozów azotowych zwiększa podatność zbóż na chorobę, natomiast nawozy fosforowe i potasowe zwiększają odporność roślin i przyspieszają ich dojrzewanie), stosowanie podorywek natychmiast po zbiorze zbóż i głębokiej orki przedziałowej, osuszanie terenów podmokłych sprzyjających rozwojowi rdzy.
Zwalczanie chemiczne rdzy brunatnej, rdzy żółtej i rdzy źdźbłowej na plantacjach pszenicy ozimej i jarej polega na opryskiwaniu roślin w czasie kłoszenia preparatem Bayleton 25 WP, w dawce 0,5 kg na 1 ha. W razie dużego nasilenia rdzy w danej okolicy zalecane są dwa zabiegi — pierwszy w okresie strzelania roślin w źdźbło, a drugi w czasie kłoszenia. Zasadnicze znaczenie ma zabieg wykonany w okresie kłoszenia roślin. Do zwalczania niektórych chorób grzybowych zbóż, w tym również rdzy na pszenicy, jęczmieniu i życie, zalecane są także preparaty: Corbel — w dawce 1 1 na 1 ha oraz Tilt 25 EC — w dawce 0,5 1 na 1 ha.

Author: stellan.pl