Rdza brunatna żyta

Jest to również choroba grzybowa. Występuje zwykle dość wcześnie i w niektórych latach w dużym nasileniu. W okresie kwitnienia
żyta występują na liściach drobne, nieco wydłużone, rdzawobrunat- ne kreski rozrzucone po całej powierzchni liścia. Są to skupienia zarodników letnich. Często występują one w tak dużej ilości, że zlewają się ze sobą zajmując większą część powierzchni liścia. W końcu czerwca, w okresie dojrzewania żyta, obok skupień zarodników letnich tworzą się pod skórką liści czarne, błyszczące sku-pienia zarodników zimowych. Najliczniej pojawiają się na liściach powoli zasychających. Porażone liście przedwcześnie zamierają, co wpływa niekorzystnie na plon ziarna. Drugim żywicielem rdzy brunatnej żyta są różne rośliny z rodziny szorstokolistnych, najczęściej takie pospolite chwasty, jak fąrbownik lekarski i krzywoszyj polny. Drugi żywiciel nie jest jednak konieczny do rozwoju grzyba, ponieważ mogą zimować zarodniki letnie i grzybnia na samosiewach i oziminach żyta.

Author: stellan.pl