Pędraki

Są to larwy chrabąszczy i innych pokrewnych gatunków chrząszczy. Najczęściej występują pędraki chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca, guniaka czerwczyka, ogrodnicy niszczycielski, jedwabka i nierównanie listnika. Pędraki mają brudnobiałe ciało charakterystycznie zgięte w kształcie podkowy i brunatną głowę. Długość dorosłego pędraka po rozprostowaniu wynosi od 2 cm (ogrodnica niszczylistka) do 4 cm (chrabąszcz majowy). Samice składają jaja do gleby. Wyległe larwy rozwijają się w glebie aż do przepoczwarczenia, po czym na powierzchnię wychodzą chrząszcze. Całkowity rozwój pędraków trwa od 2 do 4, a nawet 5 lat, zależnie od gatunku. Rozwój 5-letni przechodzi chrabąszcz majowy i chrabąszcz kasztanowiec.
Chrząszcze obgryzają liście drzew owocowych i leśnych. Znacznie większe szkody wyrządzają pędraki, które podgryzają korzenie wielu roślin zarówno zielnych, jak i drzewiastych, osłabiając je, a nawet powodując zamieranie. W szkółkach drzewka owocowe podgryzione przez pędraki nie rosną, wcześnie zrzucają liście, a pędy usychają. Pędraki chrabąszcza majowego wyrządzają największe szkody w drugim i trzecim roku życia. Masowe loty chrabąszczy, tzw. rójki, mają miejsce co 4—5 lat.
Pędraki występują na terenie całej Polski, głównie jednak w glebach średnio zwięzłych, niepodmokłych i nasłonecznionych.
Zapobieganie i zwalczanie
W czasie rójki chrabąszcze gromadzą się przede wszystkim na drzewach przydrożnych i na skrajach lasu. Można strząsać je na ziemię, a następnie niszczyć. Zabieg taki należy wykonywać rano, gdy chrabąszcze są mało ruchliwe.
Zwalczanie chemiczne pędraków polega na opylaniu gleby Owadziakiem pylistym 2,4 lub Pędraczakiem 2, w dawce 70—100 kg/ha. Zabieg przeprowadza się w końcu lata lub wczesną jesienią, co najmniej 3 tygodnie przed siewem. Preparaty należy następnie dokładnie wymieszać z glebą ciężkimi bronami lub kultywatorem.
Bezpośrednio przed siewiem lub sadzeniem na całą powierzchnię- pola można stosować preparaty: Basudin 10 G albo Diazinon 10 G, w dawce 80—-120 kg/ha. Preparaty należy wymieszać glebogryzarką z 10—20 cm warstwą gleby. W ziemniakach i burakach można stosować Dursban 5 G (20 kg/ha), a w burakach Temik 10 G (10— 12 kg/ha), także rzędowo, równocześnie z siewem buraków lub sadzeniem ziemniaków, przy użyciu aplikatora do granulatów.

Author: stellan.pl