Omacnica prosowianka

Długość ciała wynosi około 15 mm, rozpiętość skrzydeł — 30 mm. Samiec jest mniejszy, ma skrzydła przednie brunatne, tylne jąsnożółte z jasnym paskiem. Gąsienica, długości około 25 mm, ma barwę brudnożółtą, czasem z odcieniem czerwonym, na grzbiecie ciemny pasek. Motyle latają w czerwcu; samice składają białe, płaskie jaja w złożach na liściach kukurydzy, chmielu, konopi i prosa. Rozwój jej trwa około 10 dni. Wyległe gąsienice wgryzają się do pędów roślin, tam żerują i przechodzą cały rozwój. Do wnętrza łodyg kukurydzy gąsienica dostaje się przez otwór u nasady kolb z początkiem ich rozwoju. Z otworów wysypują się trociny wraz z odchodami gąsienic. Podobne otwory widoczne są w lipcu na pędach chmielu i konopi. Pędy prosa łamią się najczęściej u nasady, pędy konopi — najczęściej poniżej kwiatostanu. Jesienią gąsienice przemieszczają się do dolnej części pędów i tam w oprzędzie zimują.
Zapobieganie i zwalczanie
Podstawowymi zabiegami są podorywka i głęboka orka przedzi- mowa, która niszczy zimujące gąsienice. Należy także ścinać i palić dziki chmiel, a także palić ściernisko. Słomę porażonego prosa należy zużytkować przed majem, aby zniszczyć znajdujące się w niej gąsienice.
Zabiegi chemiczne na plantacjach kukurydzy stosuje się w okresie masowego lotu motyli i składania jaj, przed wgryzaniem się gąsienic v/ pędy. Do opylania zalecane są: Basudin 10 G (15 kg/ha), Diazinon 10 G (15 kg/ha) i Metation E 50 (1 1/ha).

Author: stellan.pl