Niezmiarka paskowana

Jest to muchówka długości 4 mm, barwy żółtej, z trójkątną, czarną plamką na głowie i trzema czarnymi, podłużnymi paskami na tułowiu. Larwa ma ciało długości 6—8 mm, białe lub żółtawe, cylindryczne, w przedniej części zwężone. Zimują larwy u podstawy źdźbła pszenicy, jęczmienia, żyta i traw (głównie perzu). W maju lub na początku czerwca larwy przepoczwarczają się. Muchówki składają jaja na górnych liściach. Po 7—8 dniach wylęgają się larwy, które wgryzają się pod pochwę liściową i żerują na dokłosiu, posuwając się do pierwszego kolanka. Przepoczwarczają się wewnątrz pędu mniej więcej na 2 tygodnie przed żniwami. Muchówki następnego pokolenia wylatują w okresie zbioru jęczmienia jarego. Okres składania jaj trwa od wzejścia wcześniej wysianych ozimin do października. Larwy pokolenia jesiennego wyżerają kanały aż do podstawy źdźbła ozimin, gdzie zimują.
Zapobieganie i zwalczanie
Przyspieszając kłoszenie się roślin, powoduje się dużą śmiertelność larw, gdyż znajdą się one na odsłoniętym dokłosiu pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które je zabijają.
W tym celu należy zboża jare wysiewać możliwie najwcześniej, zboża ozime zaś możliwie późno, a ponadto stosować nawożenie (również wiosenne ozimin), wzmacniające rośliny. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest też niszczenie perzu, zaorywanie odłogów i miedz porośniętych trawami, gdzie drugie pokolenie niezmiarki zwykle składa jaja. Znaczna część larw jest niszczona przez wczesną podorywkę pożniwną i głęboką orkę jesienną. Jeżeli szkodnik wystąpi w większym nasileniu, należy opryskać rośliny wczesną jesienią, podczas masowego lotu muchówek nad najwcześniejszymi zasiewami. Pszenicę można opryskiwać także wiosną w okresie kłoszenia się żyta. Termin ten musi być sygnalizowany przez służbę ochrony roślin. Do opryskiwania zalecane Są: Owadofos płynny 50 (1 1/ha) lub Metation E-50 (1 1/ha).

Author: stellan.pl