Mszyce

Na zbożach i trawach występuje kilka gatunków mszyc. W ostatnich latach notowano w niektórych rejonach kraju duże nasilenie występowania mszyc i szkód przez nie wyrządzanych. Mszyce wysysają soki z tkanek powodując ich więdnięcie i usychanie. Wpływają także hamująco na rozwój kłosów oraz wielkość i liczbę ziarn w kłosie, wskutek czego zmniejszają plon. Mszyce zimują w postaci jaj. Niektóre gatunki, tak zwane dwudomowe, rozwijają się na dwóch gatunkach roślin, przy czym drugim gatunkiem jest drzewo lub krzew i na nim składane są jaja zimowe. Na przykład mszyca czeremchowo-zbożowa zimuje na czeremsze. Gatunki jednodomowe zimują na młodych roślinach pszenicy i żyta. Mszyce rozmnażają się przez cały okres wegetacji dając kilka pokoleń.
Zapobieganie i zwalczanie
Zabiegi agrotechniczne i chemiczne zalecane w wypadku skoczka sześciorka skutecznie zwalczają mszyce.

Author: stellan.pl