Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Jest to pospolita i powszechnie występująca choroba grzybowa, która ze zbóż najczęściej poraża pszenicę i jęczmień, a w mniejszym stopniu żyto i owies. Po wykłoszeniu się zbóż na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, a niekiedy i kłosach występuje szarobiały nalot, który później staje się wojłokowaty i brunatnoszary z licznymi czarnymi punktami. Choroba opanowuje najpierw liście dolne i stopniowo rozprzestrzenia się na górne. Blaszka liściowa w miejscach porażonych jest początkowo zielona, podczas gdy pozostała jej część szybko żółknie. Silnie porażone liście przedwcześnie zasychają, mogą też zamierać całe rośliny. Szkody są tym większe, im wcześniej nastąpi zakażenie. Ziarno porażonych roślin jest mniej wypełnione i gorszej jakości. Grzyb zimuje na oziminach i samosiewach.
Zapobieganie i zwalczanie
Występowanie choroby można ograniczyć przestrzegając zalecanej normy wysiewu, wykonując wcześniej podorywkę i nie uprawiając w bliskim sąsiedztwie zbóż jarych i ozimych. Plantacje pszenicy, jęczmienia i ewentualnie żyta można opryskiwać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów porażenia (pod koniec fazy krzewienia) jednym z następujących preparatów: Afugan 30 EC (1,5—2,0 1//ha), Calixin (0,75 1/ha), Benlate (250—500 g/ha), Bayłeton 25 WP (500 g/ha), Saprol (1—2,5 1/ha), Karathane FN-57 (0,45—0,9 kg/ha) / 
Nie należy opryskiwać roślin w czasie upału Siarkolem extra ze względu na niebezpieczeństwo ich poparzenia. W razie potrzeby opryskiwania powtórzyć po około 3 tygodniach. Zalecane są również preparaty: Mankarb (w dawce 3 kg/ha), Siarkol K (2,5—3 kg/ha) oraz Topsin M-ULV (1—2 1/ha). Topsinem należy opryskiwać w okresie od końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło oraz powtórnie przed wykłoszeniem do początku kwitnienia, zaś Mankarbem i Siarkolem K — pod koniec krzewienia i na początku kłoszenia. Wymienione preparaty można stosować także za pomocą aparatury agrolotniczej. Do Siarkolu K należy dodać środek zwiększający przyczepność, np. Citowett, Sandovit koncentrat lub Iorowit). Do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż zarejestrowano nowy preparat Tilt 250 EC, który stosuje się w dawce 0,5 1/ha.

Author: stellan.pl