Kędzierzawka płaszczyńcowa buraka

Ta choroba wirusowa ma zasięg ograniczony do rejonów występowania płaszczyńca burakowego. W Polsce notowana jest jedynie lokalnie w niektórych okolicach kilku województw, między innymi bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego, poznańskiego, pilskiego, gorzowskiego i zielonogórskiego. Obecnie nie ma większego znaczenia gospodarczego, niemniej jednak na terenach zasiedlonych przez płaszczyńca burakowego istnieje stałe niebezpieczeństwo silniejszego jej wystąpienia. Przy wczesnym i masowym porażeniu buraków cukrowych obniżka plonu może dojść do 40%. Zmniejsza się również zawartość cukru w korzeniach porażonych roślin. Charakterystycznym objawem choroby jest zniekształcenie i pofałdowanie liści oraz rozjaśnienie i szklistość ich unerwienia. Ogonki liściowe porażonych roślin grubieją. Młode liście ulegają silnemu skędzie-rzawieniu, ich ogonki zwijają się do środka, wskutek czego tworzą się charakterystyczne skupienia liści, podobne do główki sałaty. Porażone liście stopniowo żółkną, następnie brunatnieją i obumierają. Na skutek obumierania jednych liści, a wyrastania wciąż nowych głowa buraka staje się stożkowata. Wzrost korzeni chorych roślin ulega zahamowaniu, a cała roślina karłowacieje. Porażone nasienniki nie wydają nasion lub wykształcają ich mniej i gorszej jakości. Wczesne zakażenie np. w czerwcu, i upalne lato z niedoborem opadów zwiększają szkodliwość kędzierzawki płasz-czyńcowej w rejonach jej występowania.
Zapobieganie i zwalczanie
Zaleca się jak najwcześniej usuwać i niszczyć porażone rośliny. Plantacje nasienne buraka należy zakładać jak najdalej od plantacji z siewu i od plantacji szpinaku, zwłaszcza w rejonach występowania płaszczyńca burakowego.
Należy zwalczać płaszczyńca burakowego w tych rejonach, w których w roku poprzednim stwierdzono występowanie kędzierzawki płaszczyńcowej, na sygnał służby ochrony roślin i w ustalonym przez nią terminie. Zaleca się następujące preparaty: Owadofos płynny 50 (1,2 1/ha), Metation E-50 (1,2 1/ha) lub Owadofos pylisty 5 (30 kg/ha). Preparatami pylistymi nie należy opylać roślin mokrych.

Author: stellan.pl