Głownia źdźbłowa żyta

Jest to choroba grzybowa występująca na życie na ogół w niedużym nasileniu, nasileniu, częściej w gospodarstwach zaniedbanych. Objawy chorobowe są następujące. Na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach i plewach kłosa pojawiają się dłuższe lub krótsze, ołowiano-szare smugi. Są to skupienia zarodników pokryte początkowo srebrzystoszarą błonką. Błonka ta po pewnym czasie pęka i wysypują się zarodniki w postaci pylistej, czarnej masy. Porażone rośliny są silnie zniekształcone, najczęściej nie kłoszą się lub część kłosa po-zostaje w pochwie liściowej. Liście są w różny sposób skędzierza-wione i powyginane, źdźbła najczęściej pękają pod najwyżej położonym kolankiem, a płonny kłos skręca się i odgina w dół. Porażone rośliny przeważnie przedwcześnie zamierają.
Zapobieganie i zwalczanie
Zwalczanie polega na zaprawianiu ziarna żyta zaprawami: Baytan, w dawce 200 g/100 kg ziarna, lub Zaprawa Funaben T w dawce 200 g/100 kg + 0,8 1 wody.

Author: stellan.pl