Głownia pyłkowa pszenicy

liściowych porażonych roślin wyrastają kłosy obficie pokryte czarnobrunatnymi, pylącymi zarodnikami. Po rozsianiu się zarodników pozostaje ze zniszczonego kłosa jedynie osad- ka. W okresie kwitnienia pszenicy roznoszone przez wiatr zarodniki dostają się na słupki i zakażają rozwijające się z nich ziarniaki. W ziarniakach tych, które wykształcają się normalnie i nie różnią się od zdrowych, znajduje się grzybnia w stanie spoczynku. Dopiero w momencie ich kiełkowania przerasta ona całą roślinę i w fazie kłoszenia powoduje objawy chorobowe. Obniżka plonu powodowana przez głownię pyłkową pszenicy waha się od 1 do 2%, jednak w niektórych łatach może być znacznie większa. Pszenice jare oraz odmiany kwitnące później i dłużej są bardziej podatne na porażenie.
Zapobieganie i zwalczanie
Znajdującą się w ziarnie grzybnię niszczy się za pomocą zaprawiania termicznego (moczenie ziarna w wodzie o temperaturze 46°C przez 2,5 godziny i powolne jego dosuszenie) lub chemicznego. Do chemicznego zaprawiania nasion zalecane są: Baytan (200 g/100 kg nasion), Vitavax (200 g/100 kg), Zaprawa Oxafun T (250 g/100 kg) lub Alentisan 30 (100 ml/100 kg + 2 1 wody).

Author: stellan.pl