Drutowce

Są to larwy chrząszczy zwanych sprężykami. Larwy mają ciało barwy brunatnożółtej, około 2 cm długości, cienkie, wydłużone, pokryte twardą okrywą, co upodabnia je do kawałka drutu (stąd nazwa drutowce). Larwy rozwijają się w glebie przez 3 do 5 lat, zależnie od gatunku. Szkody wyrządzają tylko larwy, które żerują na korzeniach, bulwach i u nasady łodyg różnych roślin. Młode rośliny więdną i zasychają, starsze nie giną, lecz mają wzrost zahamowany.
W największych ilościach drutowce występują na trwałych użytkach zielonych. Przeznaczając je pod uprawę zbóż, należy przeprowadzić kontrolę gleby. Jeżeli przeciętnie na powierzchni 1 m2 znajduje się ponad 10 drutowców, trzeba glebę opylić środkami chemicznymi.
Zapobieganie i zwalczanie
Na polach silnie opanowanych przez drutowce zaleca się uprawiać rośliny mniej wrażliwe na ich żerowanie, np. len, gorczycę i rośliny motylkowe. Drutowce są bardzo wrażliwe na brak wody w glebie i suszę. Wczesna podorywka wykonana w dni suche i gorące skutecznie niszczy te szkodniki, gdyż wyrzucone na powierzchnię szybko i masowo giną. Na małym terenie można umieszczać w wierzchniej warstwie gleby bulwy ziemniaka. Larwy wgryzają się w bulwy, które po paru dniach należy wyjąć z gleby i zniszczyć szkodniki.
Środkami chemicznymi opyla się zaoraną glebę w końcu lata lub wczesną jesienią, co najmniej na 3 tygodnie przed siewem. Preparat należy następnie dobrze wymieszać z glebą za pomocą brony lub kultywatora. Zalecane są następujące preparaty: Basudin 10 G i Diazinon 10 G, w dawce 80—120 kg/ha, stosuje się krótko przed siewem na całą powierzchnię pola i miesza się z 10—20 cm warstwą gleby.
Przy pomocy aplikatora (za kółkiem ugniatającym) stosuje się rzędowo w czasie siewu nasion buraków Counter 5 G (15 kg/ha), Dyfonate 10 G (10 kg/ha). Są to preparaty trujące i mogą być stosowane tylko przez przeszkolone brygady ochrony roślin. Preparaty te można stosować tylko w uprawach buraków. Dursban zalecany jest na ziemniaki i buraki w dawce 20 kg/ha. Należy go wysiewać podobnie jak Counter i Dyfonate za pomocą aplikatora w czasie siewni lub sadzenia. Jest on mniej szkodliwy i może być stosowany nie tylko przez brygady przeszkolone, jednakże z zachowaniem wszystkich zaleceń podanych na etykiecie.

Author: stellan.pl