Czarna nóżka i mokra zgnilizna bulw ziemniaka

Jest to dość pospolita choroba bakteryjna ziemniaków występująca w Polsce w nasileniu na ogół niewielkim. Jednak w latach wilgotnych, na glebach ciężkich i nieprzepuszczalnych, łatwo zaskorupiających się, nasilenie czarnej nóżki, a w związku z tym obniżki plonu bulw mogą być dość znaczne. Pierwsze objawy chorobowe na roślinach wyrosłych z porażonych bulw mogą wystąpić już w maju lub na początku czerwca, wkrótce po wzejściu roślin. Jeżeli natomiast źródłem infekcji jest zarażona gleba, to pierwsze objawy można zaobserwować niekiedy dopiero w środku lata. Porażone rośliny żółkną, są mniejsze od zdrowych, przybierają zwarty pokrój. Ich liście zwijają się wzdłuż nerwów, więdną i zamierają, zaczynając od dolnych. Najbardziej typowym objawem czarnej nóżki jest zmiana barwy podstawy łodygi na ciemnobrunatną do prawie czarnej. Porażone pędy można łatwo wyciągnąć z ziemi, ponieważ ich korzenie są zgniłe. Niekiedy porażeniu ulega tylko część pędów rośliny. W razie późnego zakażenia roślin przez bakterie znajdujące się w glebie rośliny po kilku dniach więdną i wywracają się. Poza opisanymi wyżej objawami może występować mokra zgnilizna bulw, przeważnie w kopcach i przechowalniach, rzadziej w czasie wegetacji roślin. Tkanki porażonych bulw przybierają początkowo barwę różowoczerwoną, następnie brunatnieją, czernieją i zamieniają się (z wyjątkiem skórki) w półpłynną masę. 
Zapobieganie i zwalczanie
Należy sadzić wyłącznie zdrowe, nie krajane sadzeniaki. Unikać nadmiernego nawożenia plantacji nawozami azotowymi. Od początku okresu wegetacji ziemniaków spulchniać glebę na plantacji unikając uszkadzania młodych roślin. Do kwitnienia regularnie przeglądać plantację, natychmiast usuwając i niszcząc chore rośliny łącznie z podziemną częścią (czynność bardzo ważna na plantacjach nasiennych). Jeśli jest to możliwe, należy usuwać w okresie przechowywania bulwy gnijące lub gniazda gnijących bulw. Istotne znaczenie ma właściwe przechowywanie sadzeniaków (patrz rozdział „Choroby w przechowalniach i kopcach”).

Author: stellan.pl