Chwościk buraka

Ta choroba grzybowa znana jest w Polsce od dawna. Występuje rokrocznie na ogół w nasileniu niewielkim, częściej na burakach ćwikłowych niż na cukrowych. Dawniej notowano jednak lokalne ępidemie chwościka buraka, głównie w południowo-wschodnich rejonach kraju. Rozwojowi choroby sprzyjają stosunkowo wysokie temperatury i duża wilgotność w miesiącach letnich. Począwszy od końca czerwca, najczęściej jednak w lipcu lub nawet w sierpniu, pojawiają się na starszych, zewnętrznych liściach buraków pojedyncze, okrągławe, szarobrunatne plamki otoczone czerwonobrunatną obwódką. Podobne plamki mogą wystąpić na ogonkach liściowych oraz na łodygach, liściach i okrywach kwiatowych buraków nasiennych. W miarę rozwoju choroby i zwiększenia się liczby plam liście żółkną, brunatnieją i obumierają. Roślina wytwarza wciąż nowe liście, które po pewnym czasie ulegają porażeniu. W razie dużego nasilenia choroby prawie wszystkie liście ulegają porażeniu i przedwcześnie zamierają. Na skutek ciągłego wyrastania nowych liści głowa korzenia przybiera kształt stożkowaty. Plon korzeni może zmniejszyć się o 15 do 45%. Maleje również zawartość cukru w korzeniach buraków cukrowych.
Zapobieganie i zwalczanie
Należy usunąć i zniszczyć lub głęboko przyorać wszystkie resztki po zbiorze buraków, ponieważ są źródłem choroby. Zwalczać chwasty na plantacjach, ponieważ sprzyjają rozwojowi chwościka. Do siewu używać wyłącznie nasion zaprawionych (plantatorzy buraków cukrowych otrzymują nasiona zaprawione).
Chemiczne zwalczanie jest konieczne przede wszystkim w rejonach stałego zagrożenia plantacji buraków lokalnymi epifitozami chwościka. Opryskiwanie rozpoczyna się w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby na liściach. Jeżeli utrzymuje się nadal pogoda wilgotna i ciepła, to opryskiwanie powtarza się co 7—10 dni. Zalecane są następujące preparaty: Cynkomiedzian (3 kg/ha), Cynkotox (3 kg/ha), Dithane M-45 (2—3 kg/ha) lub Miedzian 50 (5 kg/ha). Do cieczy użytkowej należy dodać środek zwiększający przyczepność, np. Citowett (0,025%) łub Sandovit koncentrat (0,015%) lub Iorowit (0,035%).

Author: stellan.pl